Kadry, płace

Oprócz obsługi księgowej, w której zakres wliczone jest sporządzenie listy płac i deklaracji ZUS proponujemy również : pełną obsługę kadrową

Jest to oferta skierowana do firm, które chcą nam powierzyć całokształt spraw związanych z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców.

W ramach naszej działalności sporządzamy:
- deklaracje podatkowe
- sprawozdania finansowe
- sprawozdania statystyczne
- analizy i prognozy finansowe
- raporty, instrukcje, itp.